Điều gì sẽ xảy ra khi một cơn bão đổ bộ vào đất liền?

Điều gì sẽ xảy ra khi một cơn bão đổ bộ vào đất liền?

Bão có thể gây ra thiệt hại lớn về cấu trúc và lũ lụt cho các cộng đồng ven biển khi chúng vào đất liền. Tuy nhiên, khi các cơn bão di chuyển vào đất liền sâu hơn, chúng sẽ mất tốc độ và năng lượng do các nguồn năng lượng của chúng bị cạn kiệt. Bão càng vào sâu trong đất liền, bão tan càng nhanh.

Một cơn bão thường vào bờ với gió mạnh dữ dội, lượng mưa lớn và triều cường ở các khu vực ven biển. Thông thường, miễn là mắt bão vẫn ở trên vùng nước ấm, thì cơn bão vẫn ở mức gần như toàn bộ. Khi mắt bão di chuyển vào bờ, bão tan nhanh chóng.

Khi bão tiếp cận đất liền, các rìa bên ngoài bắt đầu kết hợp không khí trên đất liền và chuyển chúng vào trong về phía mắt. Không khí này thường mát hơn và khô hơn không khí tiếp sức cho cơn bão. Điều này tạo ra các khu vực hội tụ mạnh giúp sinh ra các hiện tượng thời tiết như giông bão và lốc xoáy.

Ngay cả khi cơn bão yếu hơn trên đất liền, trường gió có xu hướng tăng lên, lan truyền ảnh hưởng của bão trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Các khu vực bên ngoài của cơn bão thậm chí có thể thấy tốc độ gió tăng lên, trong khi tốc độ gió tối đa trung bình giảm. Ảnh hưởng của trường gió lớn hơn dọc theo bờ biển có thể gây ra nhiều cơn bão hơn và sóng lớn hơn.