Một số lợi ích của sóng vô tuyến là gì?

Một số lợi ích của sóng vô tuyến là gì?

Sóng vô tuyến được sử dụng để truyền tín hiệu qua không khí, với lợi ích chính là thiết bị duy nhất cần thiết là máy phát và máy thu. Không có dây cáp để xâu hoặc lỗ để đào vì sóng chỉ đơn giản là truyền từ nơi này sang nơi khác.

Sóng vô tuyến truyền xung quanh và xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất. Chúng là bước sóng dài nhất của quang phổ điện từ. Âm thanh nổi, Điện thoại di động và TV tương tự đều sử dụng sóng vô tuyến để gửi và nhận thông tin. Có lẽ những lợi ích thú vị nhất của sóng vô tuyến là tính chất trực quan của nó; kính viễn vọng vô tuyến sử dụng tính năng này để đo các sóng vô tuyến phát ra khắp vũ trụ, tạo ra hình ảnh của các vật thể khác nhau trên bầu trời.