Đặc điểm ngụp lặn là gì?

Tính trạng lặn là tính trạng chỉ xuất hiện ở một cá thể khi dạng trội của gen quy định tính trạng đó không xuất hiện. Tính trạng lặn do gen lặn quy định. Một gen lặn có thể bị che lấp bởi một gen trội.

Các sinh vật phải chứa hai gen lặn trước khi tính trạng lặn được nhìn thấy trong cá thể. Ví dụ về các tính trạng lặn bao gồm mắt xanh, tóc thẳng, dái tai liền nhau, bệnh bạch tạng, hói đầu và điếc bẩm sinh.

Các sinh vật mang một số dạng, hoặc các alen, của gen. Một số alen trội hơn các alen khác, có nghĩa là chỉ cần một cá thể có một alen trội thì đặc điểm đó có thể được biểu hiện. Mỗi cá thể có hai alen cho mỗi gen, một alen đến từ mỗi bố mẹ. Với tính trạng trội, tính trạng do alen trội chi phối, một cá thể mang hai gen trội hoặc một gen trội và một gen lặn. Một gen trội có thể được biểu hiện ngay cả khi chỉ có một bản sao của gen.