Lực hấp dẫn trên sao Thủy là gì?

Lực hấp dẫn trên sao Thủy là gì?

Theo NASA, trọng lực bề mặt của Sao Thủy là 12,1 feet /giây bình phương. So với Trái đất, điều này có nghĩa là một người nặng 100 pound trên Trái đất sẽ chỉ nặng 38 pound trên Sao Thủy. < /p>

Sao Thủy có kích thước gần bằng với mặt trăng của Trái đất và điều này khiến nó trở thành hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt trời. Nó cũng là hành tinh gần mặt trời nhất với khoảng cách khoảng 36 triệu dặm. Hành tinh này có một năm ngắn hơn nhiều so với Trái đất chỉ 88 ngày Trái đất, tuy nhiên, phải mất hơn 59 ngày Trái đất để một ngày trôi qua trên sao Thủy. Do đó, nó có thể được coi là quay quanh mặt trời một cách nhanh chóng, nhưng quay quanh trục của chính nó chậm hơn so với Trái đất.