Bảy nhóm phân loại khác nhau theo thứ tự là gì?

Theo thứ tự giảm dần, bảy nhóm phân loại là giới, ngành, lớp, bậc, họ, chi và loài. Phân loại phân loại được sử dụng để phân tách các nhóm sinh vật sống khác nhau theo các đặc điểm mà chúng có chung . Có năm vương quốc, đó là thực vật, động vật, sinh vật nguyên sinh, monera và nấm.

Các vương quốc này được chia nhỏ hơn nữa thành các nhóm nhỏ hơn đã được đề cập. Trong một vương quốc nhất định, có thể có nhiều nhóm sinh vật khác nhau được phân loại theo quan điểm phyla. Một ví dụ là vương quốc Animalia với các loài thực vật khác nhau, bao gồm Mollusca, Porifera, Chordata, Arthropoda và Annelida.

Thuộc bộ Phylum Chordata bao gồm các loài động vật như cá, bò sát, chim, động vật lưỡng cư và động vật có vú. Động vật có vú thuộc lớp Vertebrata phụ và lớp Mammalia. Đây là một nhóm rất đa dạng bao gồm linh trưởng, chó, đàn ông, gấu, sóc, hươu và nhiều loài động vật khác.