"MMHG" đại diện cho điều gì?

"MMHG" đại diện cho điều gì?

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, MMHG, thường được viết là mm HG, là viết tắt của "milimét thủy ngân". Đơn vị này được sử dụng để đo huyết áp.

Khi nhân viên y tế đo huyết áp, chẳng hạn như "115/70 mm HG", nó được đọc thành lời là "115 trên 70 mm thủy ngân". Số trên cùng, chỉ số tâm thu, đo áp lực động mạch trong quá trình tim co bóp. Số cuối tâm trương đánh giá áp lực động mạch khi tim đang thư giãn giữa các nhịp đập, tự nạp máu vào. Nói chung, chỉ số huyết áp khỏe mạnh đối với người lớn trên 20 tuổi là số trên cùng nhỏ hơn 120 và số dưới nhỏ hơn 80. Chỉ số cao hơn cho thấy có vấn đề về huyết áp.