Luật tương tác là gì?

Luật tương tác là gì?

Định luật thứ ba của Newton về chuyển động, còn được gọi là định luật tương tác, phát biểu rằng mỗi tương tác giữa hai vật thể tạo ra một cặp lực bằng nhau. Khi vật A tác dụng lực lên vật B, vật B phản ứng bằng cách tác dụng một lực ngang bằng và ngược chiều lên vật A. Cặp lực này đôi khi được gọi là phản lực tác dụng.

Các lực được mô tả bởi định luật thứ ba của Newton là lực đẩy hoặc lực kéo do tương tác giữa các vật thể. Một số tương tác đến từ sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai đối tượng. Chúng được gọi là tương tác liên hệ. Các lực khác tác động trong khoảng cách xa hơn, chẳng hạn như từ tính, điện hoặc lực hấp dẫn. Chúng được gọi là lực tác động ở khoảng cách xa.

Nhiều ví dụ về quy luật tương tác diễn ra trong tự nhiên. Hãy xem xét một con báo khi nó chạy. Khi nó di chuyển về phía trước, mỗi bàn chân của nó tác dụng lực ngược lên mặt đất. Khi điều này xảy ra, mặt đất tác dụng một lực ngang bằng và ngược chiều lên con báo, đẩy nó về phía trước.

Tương tự, khi xe buýt di chuyển trên đường, bánh xe quay và lốp xe tác dụng lên mặt đường. Tuy nhiên, khi lốp xe tác dụng một lực lên đường, đường sẽ tác dụng lực và lực ngược chiều lên lốp xe, giúp đẩy xe buýt về phía trước.

Một câu lạc bộ gôn đánh bóng là một ví dụ khác. Dù câu lạc bộ đang thực hiện tất cả các chuyển động, nhưng khi câu lạc bộ đánh bóng, bóng cũng chạm vào câu lạc bộ, với một lực cân bằng và ngược chiều. Khi bạn đẩy một chiếc ghế để trượt nó qua sàn, nó cũng đẩy nó về phía tay bạn với một lực ngang bằng và ngược chiều. Mọi lực đều liên quan đến lực cản như một phần của mối quan hệ đối xứng này.

Định luật tương tác là định luật thứ ba và cuối cùng trong chuỗi các định luật của Newton mô tả cách chuyển động xảy ra. Định luật đầu tiên trong bộ truyện, thường được gọi là định luật quán tính, nói rằng các vật thể ở trạng thái dừng hoặc đang chuyển động có xu hướng giữ nguyên trạng thái hiện tại của chúng trừ khi chúng bị tác động bởi một lực bên ngoài, không cân bằng. Nếu một vật thể hiện đang đứng yên, nó sẽ tiếp tục giữ nguyên như vậy, trong khi một vật thể hiện đang di chuyển về phía nam với vận tốc 10 dặm /giờ cũng sẽ tiếp tục chuyển động theo cùng một hướng với cùng tốc độ, trừ khi có điều gì đó xảy ra làm gián đoạn sự tĩnh lặng hoặc chuyển động của một trong hai. trong số các đối tượng này.

Mọi người trải nghiệm quy luật quán tính khi ở trong ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay đang tăng tốc. Khi gia tốc nhanh hơn, một cơ thể sẽ cố gắng tiếp tục di chuyển với cùng tốc độ mà nó đã di chuyển trước khi bắt đầu tăng tốc. Sự khác biệt về tốc độ này tạo ra cảm giác bị đẩy lùi về phía sau khi tăng tốc.

Định luật thứ hai của Newton mô tả các lực tác động lên một vật thể sau khi nó bắt đầu chuyển động. Một khi các lực trở nên mất cân bằng và vật thể chuyển động, gia tốc của nó phụ thuộc vào lực thuần tác dụng lên vật thể và khối lượng của vật thể. Lực thuần có thể được định nghĩa là tổng vectơ của tất cả các lực tác dụng lên một vật.