Luật Quán tính là gì?

Luật Quán tính là gì?

Định luật quán tính phát biểu rằng một vật thể ở trạng thái đứng yên và một vật thể đang chuyển động sẽ chuyển động với cùng tốc độ và cùng hướng trừ khi bị tác động bởi một lực không cân bằng. Định luật quán tính đôi khi được coi là định luật chuyển động đầu tiên của Newton.

Ngài Isaac Newton đã trình bày ba định luật chuyển động của mình lần đầu tiên vào năm 1686 trong "Principia Mathematica Philosophiae Naturalis". Định luật đầu tiên, định luật quán tính, nói rằng vận tốc của một vật sẽ chỉ thay đổi khi có ngoại lực làm cho nó thay đổi.

Một ví dụ điển hình về định luật này được thấy trong cuộc sống hàng ngày là hình ảnh một con diều bay trên bầu trời. Con diều sẽ ở trong không khí với vận tốc hiện tại trừ khi nó bị thay đổi bởi tốc độ hoặc hướng của gió. Một ví dụ tuyệt vời khác về định luật đầu tiên của Newton được nhìn thấy khi một gói hàng được thả ra khỏi một chiếc máy bay đang chuyển động. Gói hàng sẽ tiếp tục rơi ở tốc độ mà máy bay đang chuyển động cho đến khi một lực bên ngoài, trong trường hợp này là trọng lực, làm cho vận tốc thay đổi.

Nếu một vật không có vận tốc, vật đó vẫn đứng yên. Không có gì sẽ thay đổi điều đó trừ khi một ngoại lực di chuyển nó. Lượng thay đổi mà vật thể phải chịu được giải thích bằng định luật chuyển động thứ hai của Newton phát biểu rằng một lực bằng với sự thay đổi của động lượng.