Làm thế nào để đi xe đạp là một ví dụ về định luật chuyển động thứ ba của Newton?

Làm thế nào để đi xe đạp là một ví dụ về định luật chuyển động thứ ba của Newton?

Đi xe đạp là một ví dụ về định luật chuyển động thứ ba của Newton vì lực cần thiết để đạp xe về phía trước, là lực mà lốp xe tác dụng lên mặt đất, bằng lực của mặt đất đẩy lên lốp. Ví dụ trong thế giới thực về việc đi xe đạp cũng có thể được sử dụng để chứng minh định luật chuyển động thứ nhất và thứ hai của Newton.

Định luật thứ ba về chuyển động của Newton giải thích rằng đối với mọi hành động, đều có một phản lực ngang bằng và ngược chiều. Định luật thứ ba của chuyển động cũng có thể được nhìn thấy bởi một người giữ thăng bằng khi đi xe đạp. Khi người lái chuyển trọng lượng của họ sang trái, họ phải tạo áp lực bằng nhau từ hướng ngược lại để duy trì sự cân bằng của xe đạp. Định luật thứ ba về chuyển động của Newton giúp giải thích tại sao việc giữ thăng bằng trên một chiếc xe đạp đang chuyển động lại dễ dàng hơn, trong đó một lực ngược lại có thể được tác dụng thông qua thao tác điều khiển bánh trước bằng tay lái, hơn là để duy trì sự cân bằng trên một chiếc xe đạp đứng yên không nhận một lực. từ mặt đất khi đang di chuyển.

Có thể thấy các ví dụ thực tế khác về định luật thứ ba của Newton về chuyển động trong chuyển động của thang máy, việc bắn súng, phun vòi rồng và quay các vòi phun nước trong vườn.