Hành tinh gần nhất với sao Hải Vương là gì?

Hành tinh gần nhất với sao Hải Vương là gì?

Về mặt quỹ đạo, Sao Thiên Vương là hành tinh gần Sao Hải Vương nhất. Quỹ đạo của nó cách quỹ đạo của Sao Hải Vương 1,62 tỷ dặm. Tuy nhiên, cho đến khi Sao Diêm Vương bị giáng cấp khỏi trạng thái hành tinh vào năm 2006, quỹ đạo của Sao Diêm Vương gần nhất với Sao Hải Vương chỉ cách 1,42 tỷ dặm.

Các quỹ đạo không nhất thiết chỉ ra khoảng cách của một hành tinh này với hành tinh khác. Bởi vì các hành tinh quay quanh mặt trời với tốc độ khác nhau, chúng thường ở xa nhau hơn nhiều. Ví dụ, nếu sao Thiên Vương nằm ở phía đối diện của mặt trời với sao Hải Vương, thì hai hành tinh này cách nhau 7,36 tỷ dặm. Do đó, hành tinh gần nhất với sao Hải Vương thay đổi tùy thuộc vào vị trí của các hành tinh trong chu kỳ quỹ đạo của chúng.