Các bộ phận của cây ngô là gì?

Các bộ phận của cây ngô bao gồm rễ, rễ giằng và các nút cũng như thân, lá, tai và tua. Các cuống nhỏ gọi là ống chân mọc ra từ các hạch để chứa tai trong vỏ trấu. Trong vỏ trấu, một cấu trúc giống như sợi tóc được gọi là tơ bao quanh nhân, phát triển từ một cấu trúc hình trụ được gọi là lõi ngô. Một tai ngô có thể có tới 1.000 hạt.

Ngô là một loại cỏ hàng năm, được nối với nhau như tre, với các lá dài, nhọn mọc ra từ các đốt. Bên dưới thân cây trung tâm, hai hệ thống rễ riêng biệt cố định cây nặng. Rễ tinh lấy nước và chất dinh dưỡng, trong khi rễ nút hoặc rễ giằng giúp hỗ trợ thêm và phát triển trên mặt đất.

Bộ phận đực của cây ngô là tua. Tua xuất hiện từ ngọn cây sau khi lá đã phát triển. Các hoa trên tua tiết ra các hạt phấn chứa các tế bào sinh dục đực.

Bộ phận cái của cây ngô đồng là tai. Các bộ phận của tai bao gồm một ống chân, trấu, lõi ngô, tơ và hàng trăm hạt nhân. Nhân có ba phần chính: lớp vỏ cứng bên ngoài được gọi là vỏ, phôi cây ngô được gọi là mầm và nội nhũ, hỗn hợp của tinh bột và đường để nuôi mầm phát triển.

Quá trình thụ phấn xảy ra khi các hạt phấn rơi trên lớp tơ tiếp xúc. Trứng bên trong tai chưa trưởng thành phát triển thành nhân sau khi thụ phấn.