Những thứ Sống và Không Sống Tương tác với Môi trường như thế nào?

Sinh vật sống và sinh vật không sống được gắn chặt với nhau trong một hệ sinh thái. Những thứ không còn sống trong môi trường ảnh hưởng đến những sinh vật nào có thể tồn tại trong môi trường đó.

Trong một hệ sinh thái, các sinh vật tương tác với nhau, chẳng hạn như thỏ ăn thực vật hoặc cú ăn chuột. Các sinh vật sống có thể tương tác với những vật không sống trong môi trường, chẳng hạn như thực vật ảnh hưởng đến hóa học của đất bằng cách hấp thụ chất dinh dưỡng qua rễ của nó. Tương tự như vậy, những thứ không còn sống trong một môi trường có thể quyết định những loại sinh vật nào có thể tồn tại ở đó. Ví dụ, độ mặn của nước ảnh hưởng đến các loại thực vật và động vật sống ở đó. Tất cả những sinh vật sống và không sống cùng kết hợp với nhau để tạo thành một hệ sinh thái.

Các yếu tố sinh học trong hệ sinh thái Các sinh vật sống trong một hệ sinh thái được gọi là các nhân tố sinh học. Chúng có nhiều kích thước từ tảo cực nhỏ trong ao đến những động vật lớn đi lang thang trên mặt đất. Mặc dù chúng sống trong các cộng đồng khác nhau, nhưng chúng đều dựa vào các nguồn tài nguyên được chia sẻ trong môi trường sống. Có sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống ở đây và việc loại bỏ hoặc thay đổi một sinh vật có thể có tác động đáng kể đến toàn bộ hệ sinh thái.

Các yếu tố phi sinh học trong một hệ sinh thái Những thứ không còn sống trong một hệ sinh thái được gọi là các yếu tố phi sinh học. Đó là đất, nhiệt độ, lượng mưa và thậm chí cả lượng ánh sáng mặt trời. Tất cả những yếu tố này quyết định những kiểu sống mà môi trường đó có thể hỗ trợ. Việc loại bỏ một thứ gì đó nhỏ như một chất dinh dưỡng đơn lẻ khỏi hệ sinh thái sẽ ảnh hưởng đến các loại thực vật và động vật có thể tồn tại ở đó. Ngoài ra, thêm một nguồn tài nguyên không sống khác vào môi trường cũng có thể có kết quả tương tự, thu hút các loại sinh vật sống khác mà trước đây không có ở đó. Cả hai trường hợp đều có thể phá vỡ hệ sinh thái rất nhiều.

Tương tác giữa các yếu tố sinh học và phi sinh học trong hệ sinh thái Mặc dù có hàng triệu cách để những sinh vật sống và không sống tương tác với nhau trong một hệ sinh thái duy nhất, nhưng một số cách dễ chỉ ra hơn những cách khác. Thực vật hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ đất và ánh sáng từ mặt trời để làm thức ăn hoặc năng lượng. Thực vật và động vật sử dụng bức xạ mặt trời để giữ ấm. Khi thực vật và động vật chết, xác của chúng sẽ phân hủy và giải phóng chất dinh dưỡng vào đất. Mặc dù đất chứa hàng triệu sinh vật sống cực nhỏ, nhưng nó không hề sống. Đất được nuôi dưỡng này sau đó sẽ trả lại cho cây cối.

Cũng giống như các loài thực vật và động vật trên mặt đất, động vật sống dưới nước cũng dựa vào các yếu tố phi sinh học trong hệ sinh thái của chúng. Thực vật thủy sinh dựa vào ánh sáng từ mặt trời để quang hợp. Một số động vật sống dưới nước dựa vào nước để thở trong khi những loài khác phải ngoi lên mặt nước để lấy không khí.

Những thay đổi trong môi trường Những thay đổi trong môi trường có thể có tác động tàn phá đến hệ sinh thái. Nếu nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, thực vật có thể chết và buộc động vật phải di cư để tìm nguồn thức ăn khác. Việc sử dụng các hóa chất độc hại, chẳng hạn như từ nước thải hoặc từ tràn dầu, có thể giết chết thực vật và động vật hoặc làm ô nhiễm đất khiến nó không thể nuôi sống các sinh vật. Có sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong một hệ sinh thái và tất cả chúng đều dựa vào nhau để tồn tại.