Bạn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng TV Samsung ở đâu?

Samsung.com cung cấp hướng dẫn sử dụng cho các mẫu TV Samsung gần đây. Một số hướng dẫn sử dụng TV cũ hơn có thể có sẵn để tải xuống trên các trang web lưu trữ thủ công, chẳng hạn như ManualsLib và ManualsOnline.

Từ trang chủ của Samsung, điều hướng đến menu trên cùng và nhấp vào Chủ sở hữu và hỗ trợ. Nhấp vào Hướng dẫn sử dụng & Tải xuống trên menu thả xuống để truy cập Trung tâm Tải xuống. Nhập tên hoặc số kiểu TV của TV vào hộp công cụ tìm kiếm để tìm kiếm nhanh hơn hoặc chọn TV trong danh mục TV /Video. Trên công cụ tìm kiếm bật lên, chọn loại TV và số kiểu máy tương ứng trên menu thả xuống. Công cụ tìm kiếm cũng cung cấp thông tin về cách tìm số kiểu cho một loại TV cụ thể. Sau khi chọn loại TV và số kiểu phù hợp, hãy nhấp vào thanh Tải xuống. Sách hướng dẫn có sẵn ở định dạng PDF và có thể tải xuống trên trang web hoặc gửi đến địa chỉ email.