Làm thế nào để bạn in hai trang A5 trên giấy A4?

Để in hai trang A5 trong Microsoft Word, hãy mở cửa sổ In và chọn hai trang trong trình đơn thả xuống Pages per Sheet. Chọn hai bản sao mỗi trang.

  1. Mở cửa sổ In

    Nhấp vào trình đơn Tệp và sau đó nhấp vào tùy chọn In để mở hộp thoại In. Đảm bảo rằng kích thước giấy được đặt thành A4.

  2. Chọn số lượng Trang trên mỗi Trang tính

    Tìm trình đơn thả xuống Trang trên mỗi Trang tính trong phần Thu phóng. Chọn hai trang.

  3. Chọn số lượng bản sao

    Nếu bạn muốn hai trong số cùng một trang được in cạnh nhau, hãy đặt số lượng bản sao trong phần Bản sao thành hai. Phần Bản sao nằm ngay trên phần Thu phóng.