Máy tính đã có những tác động tích cực và tiêu cực nào đối với xã hội?

Máy tính đã có những tác động tích cực và tiêu cực nào đối với xã hội?

Về những ảnh hưởng mà máy tính đã gây ra đối với xã hội, có bằng chứng về những tác động tích cực như khả năng cung cấp thông tin tức thì và khả năng truy cập vào các dịch vụ kinh doanh và những tác động tiêu cực như gia tăng hoạt động tội phạm và sự phụ thuộc vào thông tin. Máy tính và công nghệ đã trở thành một thành phần tiêu chuẩn trong cuộc sống của hầu hết mọi người ngày nay và mang lại nhiều lợi ích cũng như thách thức.

Máy tính đã có một số tác động tích cực đến xã hội, chẳng hạn như:

  • Giao tiếp được cải thiện
  • Tăng khả năng tiếp cận thông tin giáo dục qua Internet
  • Tăng năng suất
  • Tăng trưởng kinh doanh theo cấp số nhân
  • Thời gian phản hồi nhanh hơn (ví dụ: email, nhắn tin tức thì và trò chuyện)

Máy tính cũng có những tác động tiêu cực đến xã hội:

  • Liên quan đến việc gia tăng béo phì
  • Tiếp xúc với tài liệu không phù hợp qua Internet
  • Gia tăng tội phạm (ví dụ: trộm cắp danh tính và tham ô) và truy cập thông tin cá nhân
  • Khả năng phụ thuộc quá mức vào công nghệ

Máy tính, đặc biệt khi được kết nối với Internet, là một tài nguyên quý giá có thể được sử dụng cho cả mục đích tích cực và tiêu cực.