Mã điều khiển từ xa của Philips cho TV Samsung là gì?

Mã điều khiển từ xa của Philips cho TV Samsung là gì?

Để tìm mã điều khiển từ xa của TV Samsung cho điều khiển từ xa của Philips, hãy điều hướng đến trang hỗ trợ trên trang web của Philips. Cần có số kiểu điều khiển từ xa của Philips để tìm các mã cụ thể. < /p>

Để tìm mã điều khiển từ xa chính xác, hãy truy cập www.usa.philips.com và nhấp vào Hỗ trợ bên dưới tiêu đề Người tiêu dùng, chọn Âm thanh và Hình ảnh và Công cụ Tìm Mã Từ xa Đa năng. Tìm số kiểu của điều khiển từ xa Philips trong menu, chọn loại thiết bị và chọn Samsung làm thương hiệu thiết bị. Tùy thuộc vào kiểu máy, nhiều hơn một mã có thể được hiển thị. Lập trình từng mã vào điều khiển từ xa của Philips cho đến khi tìm được mã chính xác.