SSD là gì?

SSD là viết tắt của Solid State Drive, một loại lưu trữ tương tự như ổ đĩa cứng truyền thống sử dụng bộ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu. Ổ cứng SSD sử dụng bộ nhớ tương tự như ổ đĩa flash USB, trong đó chúng lưu trữ dữ liệu ngay cả khi không có điện vào thiết bị, chỉ ở tốc độ cao hơn.

Ổ đĩa kết hợp sử dụng cả ổ cứng truyền thống và bộ lưu trữ trạng thái rắn, tạo ra một ổ lưu trữ dữ liệu được sử dụng thường xuyên ở phần trạng thái rắn nhanh hơn của ổ đĩa, để lại bộ nhớ lớn cho đĩa cứng. Một số ổ SSD cũng sử dụng DRAM, một loại bộ nhớ tương tự như loại bộ nhớ được sử dụng bởi các chương trình máy tính, cho phép truy cập dữ liệu nhanh hơn. Những loại ổ đĩa này thường yêu cầu nguồn điện liên tục hoặc có pin tích hợp để bảo vệ khỏi bất kỳ trường hợp mất dữ liệu nào, vì bộ nhớ chỉ lưu trữ dữ liệu miễn là có điện.