Làm thế nào để bạn gửi tin nhắn văn bản từ máy tính của bạn?

Gửi tin nhắn văn bản từ máy tính có Google Voice, Skype, Yahoo! Messenger hoặc cổng gửi email tới SMS. Các chương trình này tương thích với cả máy tính PC và Mac và cho phép bạn sử dụng bàn phím để nhập tin nhắn.

Mọi người có thể đăng ký Google Voice miễn phí. Chương trình cung cấp cho người dùng một số điện thoại để gọi thoại và nhắn tin. Nó cũng có một tùy chọn để chuyển tiếp tin nhắn đến đến một số điện thoại khác. Gửi tin nhắn văn bản miễn phí ở Hoa Kỳ và Canada.

Skype cung cấp dịch vụ tin nhắn văn bản có tính phí. Những người mua tín dụng Skype có thể gửi tin nhắn văn bản trực tiếp từ chương trình.

Cổng gửi email tới SMS cho phép mọi người gửi tin nhắn văn bản bằng email. Một số nhà mạng cung cấp dịch vụ này bao gồm AT&T Mobility và Verizon Wireless.