Tổ hợp phím ALT + F5 có tác dụng gì?

Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tổ hợp phím ALT + F5 không có chức năng mặc định. Phím F5, khi được nhấn chính nó, sẽ làm mới cửa sổ hiện đang được lấy nét.

Có một số lượng lớn các tổ hợp phím cho hệ điều hành Windows. Các phím này thực hiện nhiều chức năng tiện dụng nhằm giúp việc sử dụng máy tính dễ dàng hơn. Ví dụ: nhấn phím ALT và TAB cùng nhau cho phép người dùng chuyển đổi giữa các cửa sổ hiện đang mở, trong khi CTL + C và CTL + V cho phép người dùng sao chép và dán nội dung giữa các ứng dụng. ALT + F4 buộc đóng chương trình đang chọn mà không cho tùy chọn lưu bất kỳ thông tin nào.