Áp lực lạm phát là gì?

Áp lực lạm phát là gì?

Áp lực lạm phát là nguyên nhân cơ bản của lạm phát. Những áp lực này là nguyên nhân làm cho sản xuất hàng hóa tăng lên để đáp ứng hoặc vượt quá nhu cầu của người tiêu dùng hoặc giá cả tăng lên do thiếu cung. Áp lực lạm phát khiến nền kinh tế phải điều chỉnh do cung và cầu.

Lạm phát cũng có thể do việc đúc tiền không cân đối so với sản lượng công nghiệp và nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ. Lạm phát làm cho giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên trong khi tiền lương không đổi. Khi lạm phát xảy ra, nó làm mất giá tiền tệ, làm giảm các khoản đầu tư và không khuyến khích các quốc gia khác nhận các khoản nợ từ một quốc gia có nền kinh tế lạm phát.