Làm thế nào để bạn tải nhạc xuống máy nghe nhạc MP3 Tubidy của bạn?

Cách dễ nhất để tải nhạc xuống máy nghe nhạc MP3 Tubidy là cài đặt trình tải xuống nhạc và sử dụng nó để tìm kiếm và tải xuống các giai điệu. Hầu hết các ứng dụng Tubidy bao gồm Tubidy, MP3 và Tubidy Music Downloader đều miễn phí và dễ sử dụng.

Tubidy MP3 cho phép người dùng tìm kiếm nhạc theo tiêu đề, nghệ sĩ, giấy phép bản quyền và ý kiến ​​sáng tạo.

 1. Truy cập Google Play
 2. Truy cập Cửa hàng Google Play và tìm kiếm "Tubidy MP3". Nhấp vào liên kết và nhấn "Cài đặt" để tiếp tục.

 3. Tìm kiếm
 4. Tìm kiếm nhạc theo tên bài hát, nghệ sĩ hoặc giấy phép bản quyền trong hộp văn bản dưới tab "Tìm kiếm". Sau khi có kết quả, hãy xem trước bài hát, nếu muốn.

 5. Tải xuống
 6. Nhấn vào "Tải xuống" để cài đặt bài hát vào thiết bị.

Tubidy Music Downloader độc đáo ở chỗ nó tải video nhạc trực tiếp xuống thiết bị ở định dạng MP3, ít phức tạp hơn nhiều ứng dụng Tubidy.

 1. Tải xuống ứng dụng
 2. Tải xuống Tubidy Music Downloader từ Google Play.

 3. Tìm kiếm bài hát
 4. Tìm kiếm bài hát trên ứng dụng theo tên hoặc nghệ sĩ.

 5. Tải xuống bài hát
 6. Tải xuống bài hát ở định dạng mong muốn. Ứng dụng sẽ lưu nó vào thiết bị ở vị trí mong muốn.

Tubidy bắt đầu như một dịch vụ tải xuống video và giờ đây đã trở nên phổ biến như một dịch vụ tải xuống MP3. Cả Tubidy MP3 và Tubidy Music Downloader đều thêm nội dung mới hàng ngày.