Có Những Lựa Chọn Thanh Toán Nào Cho Hóa Đơn Điện Thoại Cricket?

Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn điện thoại Cricket của họ bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán hóa đơn tự động, gọi 1-800-CRICKET, thanh toán qua ứng dụng điện thoại Cricket hoặc trên trang web Cricket, ghé thăm một địa điểm được ủy quyền hoặc sử dụng các lựa chọn thay thế thanh toán Flex Bucket hoặc PayGO . Các tùy chọn thanh toán trực tuyến và điện thoại cho phép sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, trong khi những người muốn thanh toán bằng tiền mặt có thể thực hiện việc này tại một địa điểm được ủy quyền.

Phần "Tài khoản của tôi" trên trang web của Cricket cho phép người dùng thiết lập thanh toán tự động hoặc thanh toán một lần mà không phải trả phí. Những người quyết định gọi trong thanh toán của họ hoặc đến một địa điểm được ủy quyền phải trả phí xử lý cho mỗi lần thanh toán. Công ty không cho phép chuyển tiền hoặc thanh toán qua thư kể từ tháng 4 năm 2015.