Ví dụ về thiết bị kỹ thuật số là gì?

Máy tính là một ví dụ điển hình về thiết bị kỹ thuật số được sử dụng hàng ngày. Theo Khoa Máy tính và Khoa học Thông tin của Đại học Brooklyn, một thiết bị kỹ thuật số là thiết bị chuyển đổi thông tin thành số để cho phép lưu trữ và vận chuyển thông tin đó.

Các thiết bị kỹ thuật số đã tồn tại hơn 100 năm, với thiết bị kỹ thuật số đầu tiên được sử dụng rộng rãi là máy điện báo. Máy điện báo được sử dụng để dịch văn bản thành một chuỗi dấu chấm và dấu gạch ngang, có thể chuyển dọc theo một đường dây từ máy điện báo này sang máy điện báo khác để cho phép liên lạc đường dài.

Điện thoại sau đó đã thay thế điện báo như một thiết bị kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi, mặc dù các hệ thống điện thoại trước đó cũng có một bộ phận tương tự được sử dụng để chuyển phần thoại của cuộc gọi. Phần kỹ thuật số của các điện thoại trước đây được sử dụng để truyền tải dữ liệu số điện thoại, định tuyến hai hoặc nhiều điện thoại để thiết lập kết nối giữa chúng mà không cần sự trợ giúp thủ công từ các nhà khai thác. Tuy nhiên, các hệ thống điện thoại gần đây hoàn toàn là kỹ thuật số với âm thanh được chuyển đổi thành dữ liệu để truyền dọc theo đường dây điện thoại, nơi nó được chuyển đổi trở lại thành âm thanh ở đầu kia.

Modem là một ví dụ khác gần đây về thiết bị kỹ thuật số, phục vụ mục đích tương tự như các dòng điện báo cũ trong việc chuyển đổi thông tin tương tự như văn bản, âm thanh và video thành tín hiệu kỹ thuật số để truyền qua cáp mạng.