"TV LED" có nghĩa là gì?

"TV LED" có nghĩa là gì?

TV LED là một biến thể của màn hình LCD, hoặc màn hình tinh thể lỏng, TV sử dụng điốt phát quang cho đèn nền thay cho đèn huỳnh quang catốt lạnh tiêu chuẩn. Trước đây nó được gọi là TV LCD có đèn nền LED.

Công nghệ LED tạo ra tỷ lệ tương phản được cải thiện trên màn hình vì đèn LED mang lại màu đen sâu hơn và phát ra hình ảnh sắc nét hơn. Nó cũng cung cấp góc nhìn tốt hơn so với các màn hình LCD trước đây và yêu cầu ít năng lượng hơn để hoạt động. Đèn LED có tuổi thọ cao hơn đèn huỳnh quang, vì vậy những chiếc TV này có thể sử dụng lâu hơn. Ti vi với hệ thống đèn LED viền mỏng hơn và tiết kiệm không gian hơn. Năm 2005, Sony là hãng đầu tiên giới thiệu TV LED với công chúng.