Làm thế nào để bạn tìm mã cho điều khiển từ xa Insignia?

Tìm mã điều khiển từ xa của Insignia trên trang web của Insignia, InsigniaProducts.com, và trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Insignia có công cụ tìm mã từ xa và các liên kết để tải xuống hướng dẫn sử dụng trên trang web của hãng, kể từ năm 2015 .

Để truy cập công cụ tìm mã từ xa của Insignia, hãy điều hướng đến InsigniaProducts.com và nhấp vào Công cụ tìm mã từ xa. Để tìm kiếm theo nhãn hiệu từ xa phổ quát, hãy chọn nhãn hiệu từ menu và mã được hiển thị ở cuối trang. Nhập số mô hình vào trường Số mô hình Insignia cũng sẽ hiển thị mã.

Để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hãy nhấp vào Hỗ trợ & Dịch vụ trên trang chủ của Insignia và nhập số kiểu của thiết bị.