Suy thoái kinh tế là gì?

Suy thoái kinh tế là gì?

Suy thoái kinh tế xảy ra khi một quốc gia trải qua tình trạng suy thoái kinh tế đột ngột. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhiều người sẽ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, các công ty có thể ngừng hoạt động kinh doanh, tiền lương và lợi ích sẽ giảm hoặc đình trệ, lạm phát sẽ xảy ra, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia sẽ giảm và nhiều người đi vay tiềm năng có thể khó có được khoản vay.

Cuộc Đại suy thoái là một ví dụ nổi tiếng về sự suy thoái kinh tế. Trong những năm 1930 và 1940, các quốc gia trên toàn cầu đã trải qua sự suy giảm nhanh chóng về nền kinh tế của họ. Đối với Hoa Kỳ, nó được thúc đẩy một phần bởi Thứ Ba Đen, một ngày khi giá thị trường chứng khoán giảm mạnh. Các công ty và cá nhân không thể hoặc không muốn chi tiền, càng khiến đất nước rơi vào khủng hoảng tài chính.