Vai trò của chất diệp lục trong quang hợp là gì?

Vai trò của chất diệp lục trong quang hợp là gì?

Chất diệp lục là một sắc tố được tìm thấy trong lục lạp của thực vật hấp thụ các bước sóng ánh sáng cần thiết để chuyển đổi nước và carbon dioxide thành năng lượng hóa học trong quá trình quang hợp. Các phân tử của chất diệp lục được sắp xếp xung quanh hệ thống quang học trong màng thylakoid của lục lạp. Có thể có vài trăm phân tử diệp lục trên mỗi hệ thống quang học.

Sắc tố là một phân tử sẽ hấp thụ một loạt các bước sóng ánh sáng cụ thể trong khi phản xạ những bước sóng không có trong đó. Sắc tố diệp lục a, một trong hai loại diệp lục có trong thực vật, hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở bước sóng 430 nm (xanh lam), và ở mức độ thấp hơn, ở bước sóng 662 nm (đỏ). Chất diệp lục a hấp thụ ánh sáng kém trong phổ điện từ bị chiếm bởi màu xanh lục, vì vậy nó bị phản xạ trở lại và tạo cho các mô thực vật chứa sắc tố có màu xanh lục của chúng.

Bởi vì nó chứa một chuỗi phytol hòa tan trong chất béo, chất diệp lục có thể vẫn nằm trong màng lipid. Phần cấu trúc diệp lục kéo dài qua màng là phần hấp thụ năng lượng ánh sáng. Một vòng porphyrin đóng vai trò là phần trung tâm của phân tử diệp lục. Điều này bao gồm một ion magiê được bao quanh bởi các vòng hợp nhất của nitơ và cacbon. Những sinh vật đó, chẳng hạn như thực vật, sử dụng chất diệp lục để quang hợp là nguồn cung cấp gần như tất cả oxy (O 2 ) được tìm thấy trong bầu khí quyển của Trái đất.