Thuộc tính nào của nước được thể hiện khi chúng ta đổ mồ hôi?

Thuộc tính nào của nước được thể hiện khi chúng ta đổ mồ hôi?

Đổ mồ hôi ở người cho thấy xu hướng hấp thụ nhiệt của nước bằng cách vượt qua các liên kết hydro giữ các phân tử của nó lại với nhau. Đặc tính này giúp con người có thể giữ mát do đổ mồ hôi, vì nước đòi hỏi mức năng lượng lớn sự bốc hơi.

Mồ hôi trên bề mặt da sử dụng nhiệt của cơ thể để chuyển sang trạng thái khí khi nó bay hơi, tạo ra hiệu ứng làm mát. Nước (mồ hôi) hấp thụ 580 calo /gam năng lượng ở nhiệt độ da bình thường để tạo ra tác dụng làm mát do bay hơi mồ hôi. Đổ mồ hôi trên da thường bắt đầu ở 37 độ C hoặc 100,4 độ F. Ở điểm sôi, nước sử dụng 540 cal /gm để bay hơi.