Thay đổi sinh lý là gì?

Thay đổi sinh lý là gì?

Thay đổi sinh lý là sự thay đổi chức năng bình thường của một cơ thể sống. Một ví dụ về sự thay đổi sinh lý là sự bong ra hàng ngày của các tế bào da chết ở người.

Có một số loại sinh lý học mà các nhà khoa học nghiên cứu hàng ngày bao gồm sinh lý người, động vật, thực vật, tế bào, vi khuẩn và vi sinh vật. Nghiên cứu về sinh lý học và những thay đổi sinh lý có từ khoảng năm 420 trước Công nguyên

Những thay đổi sinh lý là một phần của cuộc sống và có thể do các lực bên trong và bên ngoài gây ra. Ví dụ, quá trình mang thai gây ra những thay đổi sinh lý sâu sắc ở cả người và động vật, và các lực bên ngoài như ô nhiễm cũng có tác động sinh lý lên các cơ thể sống. Căng thẳng là nguyên nhân chính dẫn đến thay đổi tâm lý và theo thời gian có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đến cơ thể.