Nguyên tắc của Archimedes là gì?

Nguyên tắc của Archimedes nêu rõ rằng bất kỳ vật thể nào ngập hoàn toàn hoặc một phần trong chất lỏng ở trạng thái nghỉ sẽ chịu một lực hướng lên hoặc nổi, tương đương với trọng lượng của chất lỏng mà nó dịch chuyển. Định luật vật lý này về lực nổi là được phát hiện bởi nhà toán học Hy Lạp cổ đại Archimedes, được cho là khi ông đang tắm.

Nguyên tắc của Archimedes có một số ứng dụng, một trong số đó là xác định mật độ và trọng lượng riêng. Nguyên tắc này cũng giải thích tại sao các đối tượng trôi nổi. Nếu trọng lượng của chất lỏng bị dịch chuyển bằng trọng lượng của một vật thì nó sẽ nổi. Nếu chất lỏng dời chỗ có trọng lượng nhỏ hơn vật thì vật đó chìm. Khi một vật có trọng lượng nhỏ hơn chất lỏng mà nó di chuyển, chẳng hạn như một quả bóng chứa đầy khí heli, nó sẽ bốc lên.

Nguyên tắc nổi, được đặt theo tên của nhà khoa học người Hy Lạp Archimedes, là một định luật vật lý quan trọng đối với việc thiết kế tàu. Nó cho phép tính thể tích của một vật thể bằng phép đo thể tích của chất lỏng bị dịch chuyển sau khi vật thể ngập nước.

Khi trọng lượng chất lỏng dịch chuyển bằng trọng lượng của một vật chìm trong nước, vật đó sẽ nổi. Đây là lý do tại sao một con tàu thép nổi trên biển. Nếu trọng lượng của một vật nhỏ hơn trọng lượng của chất lỏng bị dịch chuyển, chẳng hạn như một quả bóng chìm dưới nước, thì lực nổi bằng trọng lượng của chất lỏng bị dịch chuyển sẽ tác dụng lực hướng lên trên vật thể đó.