Một Nhóm Tế Bào Thực Hiện Một Công Việc Nhất Định Được Gọi Là Gì?

Một nhóm tế bào thực hiện một công việc nhất định được gọi là mô. Một số mô hoạt động cùng nhau tạo thành một cơ quan và một số cơ quan cùng nhau tạo nên một hệ thống cơ quan.

Bốn loại mô tồn tại trong cơ thể con người. Biểu mô cấu tạo lớp niêm mạc của các bộ phận khác nhau của cơ thể, bảo vệ các mô khác và tiết ra các chất như chất nhầy. Mô liên kết, bao gồm xương cứng và mạch máu, hỗ trợ, bảo vệ và liên kết. Mô cơ chịu trách nhiệm cho sự chuyển động của các bộ phận cơ thể. Xương, tim và cơ trơn là ba loại sợi cơ. Mô thần kinh có chức năng như hệ thống liên lạc và bao gồm các tế bào thần kinh và tế bào thần kinh đệm.