Một số thực vật ôn đới đại dương là gì?

Một số thực vật đại dương ôn đới bao gồm tảo nâu, tảo bẹ và cỏ biển. Cỏ biển mọc ở cả vùng nước ôn đới và nhiệt đới, tạo thành các mảng được gọi là thảm cỏ biển, trông giống như thảm.

Cỏ biển phát triển mạnh ở nhiều nhiệt độ nước khác nhau, bao gồm cả các đại dương ôn đới. Mặc dù những loài thực vật này luôn chìm dưới nước, chúng chỉ có thể sống được ở những vùng nông giữa triều vì chúng có rễ và phụ thuộc vào quá trình quang hợp để tồn tại. Nước cần phải đủ nông để ánh sáng mặt trời chiếu vào các lá cây bên dưới mặt nước.

Tảo nâu là một loại thực vật ôn đới đại dương khác, mặc dù nó cũng có thể được tìm thấy ở các vùng cận cực. Tảo nâu phải bám vào chất nền hoặc chất khác, vì vậy chúng thường được tìm thấy nhiều nhất dọc theo bờ biển hoặc ở vùng nước nông.

Một loại tảo nâu là tảo bẹ. Nó nằm ở vùng ôn đới lạnh. Hai chi tảo bẹ phổ biến bao gồm Macrocystis và Nereocystis, được tìm thấy ở Thái Bình Dương. Những cây này cao từ 65 đến 98 feet và có thể cao từ 2 đến 50 inch một ngày. Những quần thể tảo bẹ lớn này được gọi là luống tảo bẹ hoặc rừng tảo bẹ. Rừng tảo bẹ được phân biệt với các thảm tảo bẹ bởi sự hiện diện của các tán cây.