Sự khác biệt giữa sự thay đổi vật lý và hóa học là gì?

Sự khác biệt giữa thay đổi hóa học và thay đổi vật lý nằm ở cách sự thay đổi ảnh hưởng đến thành phần của một chất. Sự thay đổi hóa học xảy ra ở cấp độ phân tử và tạo ra một chất mới. Tuy nhiên, một sự thay đổi vật lý sẽ sắp xếp lại các phân tử và không tạo ra một chất mới.

Những thay đổi hóa học xảy ra trong các phản ứng hóa học và những thay đổi này không thể đảo ngược. Một số phản ứng hóa học tạo ra nhiệt, trong khi một số phản ứng khác cần nhiệt để chúng xảy ra. Khi phản ứng hóa học xảy ra, các phân tử được sắp xếp lại và theo sau phản ứng là sự thay đổi năng lượng khi sản phẩm mới được tạo ra.

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi hóa học đã xảy ra bao gồm sự thay đổi về màu sắc, mùi, nhiệt độ và thành phần. Các dấu hiệu khác bao gồm sự hình thành khí hoặc kết tủa, khi nhiệt tỏa ra trong quá trình phản ứng và khi không thể đảo ngược sự thay đổi.

Những thay đổi vật lý không làm thay đổi thành phần hóa học của một chất hóa học. Một thay đổi vật lý, không giống như một thay đổi hóa học, là có thể đảo ngược. Ví dụ, khi muối hòa tan trong nước, nó có thể được phục hồi bằng cách để nước bay hơi. Một sự thay đổi vật lý dẫn đến một sự thay đổi trong các đặc tính vật lý. Một số thay đổi về đặc tính vật lý này bao gồm những thay đổi về độ bền, dạng tinh thể, kết cấu, kích thước và hình dạng.