Năng lượng thay đổi từ dạng này sang dạng khác như thế nào?

Năng lượng thay đổi từ dạng này sang dạng khác bằng cách tương tác với các vật thể trong môi trường của nó để chống lại ảnh hưởng của năng lượng đó. Giống như dòng điện truyền qua chất siêu dẫn, không phải tất cả các tương tác đều thực sự dẫn đến sự biến đổi năng lượng. Chỉ những tương tác trong đó các vật thể chống lại năng lượng theo một cách nào đó mới dẫn đến sự biến đổi năng lượng và lực cản đó thực sự là sự biến đổi năng lượng đó.

Ngoại trừ trong một số rất ít trường hợp, chẳng hạn như trong chất siêu dẫn, tất cả các tương tác năng lượng đều tạo ra một số loại điện trở. Không khí có khả năng chống lại sự truyền ánh sáng cũng như chuyển động của các vật thể trong đó. Chỉ một số vật liệu trong các điều kiện rất cụ thể không có khả năng chống lại dòng điện. Trong tất cả các trường hợp như vậy, tính chất này được gọi là điện trở, vì các vật thể và chất này có nghĩa là phải phát ra nhiều năng lượng hơn tại một vị trí so với năng lượng cùng loại nhận được ở bất kỳ khoảng cách nào cách xa nguồn. Lượng giảm tương đương với lực cản của vật hoặc chất.

Một ví dụ tuyệt vời là bóng đèn sợi đốt hoạt động thông qua điện trở. Dòng điện đi qua dây dẫn đến bóng đèn chỉ chịu điện trở tối thiểu và ít chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, dây tóc mỏng hơn và có ít không gian hơn cho các electron đi qua, và năng lượng điện dư thừa không biến mất. Thay vì chuyển động các electron, năng lượng của chúng kích thích các nguyên tử của chính dây tóc, khiến chúng nóng lên và phát ra ánh sáng.