Một người có thể sử dụng bao nhiêu lực?

Một người có thể sử dụng bao nhiêu lực?

Lượng lực mà một người có thể tác dụng phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm khối lượng của người đó, gia tốc được sử dụng để tác động lực và lực ma sát, trọng lực và các lực khác liên quan. Theo Live Science, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những cú đấm của võ sĩ quyền anh có thể tạo ra lực tới 5.000 Newton.

Lực lượng năm nghìn Newton nhiều hơn lực tác dụng xuống bề mặt Trái đất nửa tấn. Hầu hết mọi người không tạo ra gần như vậy lực. Theo Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada, một công nhân nâng đỡ cơ thể của mình dựa vào kết cấu vững chắc có thể tạo ra lực đẩy hoặc kéo theo phương ngang lên tới 675 Newton,