Tại sao các mùa lại đảo ngược ở Nam bán cầu?

Các mùa ở Nam bán cầu bị đảo ngược bởi vì khi Bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời, Nam bán cầu sẽ nghiêng ra khỏi nó. Do đó, khi Bắc bán cầu nhận được nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp hơn và trải qua mùa hè, Nam bán cầu chìm sâu trong cái lạnh giá của mùa đông.

Trục quay của Trái đất nghiêng 23,5 độ so với phương vuông góc với mặt trời. Trong ba tháng trong năm, Bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời, và trong ba tháng nữa, nó nghiêng đi. Trong sáu tháng còn lại của năm, độ nghiêng không hướng về phía cũng không xa khỏi mặt trời. Mặc dù sự thay đổi nhỏ về hướng như vậy có vẻ không đáng kể, nhưng nó đủ để thay đổi đáng kể nhiệt độ và thời tiết mà mỗi bán cầu phải trải qua. Sự thay đổi góc ảnh hưởng trực tiếp đến cách năng lượng mặt trời chiếu vào Trái đất, làm thay đổi cả độ dài trong ngày và vị trí biểu kiến ​​của mặt trời trên bầu trời.

Trục của Bắc bán cầu hướng trực tiếp nhất về phía mặt trời vào khoảng ngày 21 tháng 6 hàng năm, đánh dấu ngày hạ chí. Nó hướng ra xa nhất vào khoảng ngày 21 tháng 12, ngày đông chí. Xuân phân và thu phân đánh dấu thời điểm Trái đất đạt đến hướng 90 độ so với mặt trời, xảy ra vào khoảng ngày 21 tháng 3 và ngày 21 tháng 9 hàng năm.