Làm thế nào để bạn có thể dùng thử Microsoft Project miễn phí?

Kể từ năm 2015, Products.Office.com cung cấp bản dùng thử miễn phí Microsoft Project 2016 thông qua Microsoft Project Pro cho Office 365. Khi xem trang web của sản phẩm, hãy nhấp vào tùy chọn Thử ngay. Tiếp theo, một trang đăng ký sẽ xuất hiện với ba bước để bắt đầu dùng thử. Microsoft.com cung cấp bản dùng thử 60 ngày miễn phí cho Project Professional 2013 sau khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Trang web cũng cho phép bạn tạo một tài khoản mới nếu bạn chưa đăng ký trước đó.

Project Professional có giấy phép vĩnh viễn, có nghĩa là phần mềm không bao giờ hết hạn sau khi được kích hoạt. Microsoft Project 2016 dành cho Office 365 yêu cầu đăng ký đang hoạt động, có sẵn với giá khoảng 25 đô la mỗi tháng. Phiên bản 2016 yêu cầu Windows 7 trở lên để cài đặt Office 365. Phiên bản mới tương thích với các gói từ các phiên bản Microsoft Project trước đó và cung cấp tùy chọn lưu tệp cho các phiên bản trước đó để tránh các vấn đề về tương thích. Phiên bản 2016 cũng cung cấp các tính năng mới, chẳng hạn như phần báo cáo mới và giao diện người dùng được cải tiến.

Microsoft Project là phần mềm quản lý dự án được thiết kế để hỗ trợ người quản lý dự án phát triển kế hoạch và quản lý khối lượng công việc. Phần mềm được coi là một phần của Microsoft Office; tuy nhiên, nó không được bao gồm trong bất kỳ bộ Office nào.