Có bao nhiêu người sử dụng Microsoft?

Có bao nhiêu người sử dụng Microsoft?

Microsoft ước tính rằng 1,5 tỷ người sử dụng hệ điều hành Windows mỗi ngày. Có nhiều ứng dụng khác nhau dành cho các sản phẩm của Microsoft có thể tiếp cận các hộ gia đình, doanh nghiệp và địa điểm giải trí.

Theo Microsoft, hơn 1,1 tỷ người sử dụng Microsoft Office. Hệ thống trò chơi Xbox Live của Microsoft có hơn 48 triệu thành viên trên khắp 41 quốc gia.

Microsoft được thành lập lần đầu tiên vào năm 1975 bởi Bill Gates và Paul Allen. Hệ điều hành đầu tiên của Microsoft là Hệ điều hành dựa trên Unix có tên Xenix, nhưng hệ điều hành thành công đầu tiên của họ là MS-DOS, hệ điều hành này đã phát triển thành hệ điều hành Windows. Microsoft Windows cuối cùng đã thống trị thị trường máy tính cá nhân với hơn 90% thị phần, vượt qua Mac OS.