Ưu điểm và Nhược điểm của Microsoft Excel là gì?

Ưu điểm và Nhược điểm của Microsoft Excel là gì?

Ưu và nhược điểm của Microsoft Excel phụ thuộc vào mục tiêu của người dùng bảng tính. Excel chứa một danh sách phong phú các hàm bảng tính có thể hữu ích cho người dùng nâng cao và các nhà phân tích tài chính. Excel cũng có sẵn cho cả máy tính Windows và Macintosh, cho phép chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng. Các đối thủ như Apple Numbers cung cấp ít chức năng hơn, nhưng có nhiều biểu đồ trực quan hấp dẫn hơn và giao diện thân thiện với người dùng có thể thu hút người dùng phổ thông.

Các giải pháp thay thế cho Microsoft Excel bao gồm Apple Numbers, có sẵn cho máy tính Apple và LibreOffice, khả dụng cho các hệ điều hành Windows, Apple và Linux. Google Docs và Zoho Docs cũng cung cấp các chương trình bảng tính dựa trên web cạnh tranh với Microsoft Excel. Một số người dùng có thể thấy giá cao hơn của Excel là một bất lợi. Giấy phép cho Microsoft Excel có giá $ 109,99 vào năm 2014, trong khi Apple Numbers miễn phí cho người dùng Apple. LibreOffice và Google Documents cũng miễn phí cho người dùng.

Microsoft Excel có lợi thế cho người dùng thường xuyên làm việc mà không có kết nối Internet, nhưng nó thiếu các tính năng chia sẻ của bảng tính dựa trên web. Chương trình được cài đặt trên máy tính và dữ liệu có sẵn bất kể kết nối Internet. Ngược lại, các chương trình bảng tính dựa trên web yêu cầu người dùng kết nối Internet để truy cập dữ liệu của họ. Nếu có sẵn kết nối Internet, người dùng có thể thích các chương trình bảng tính dựa trên web hơn vì chúng cho phép chia sẻ tài liệu dễ dàng hơn.