Khói làm bằng gì?

Khói làm bằng gì?

Có hai loại sương mù đã được công nhận, đó là sương mù lưu huỳnh và sương mù quang hóa. Khói sương mù lưu huỳnh là một nồng độ cao các ôxít lưu huỳnh trong không khí. Sương mù quang hóa là các oxit nitơ và hơi hydrocacbon do ô tô và các nguồn khác thải ra, sau đó trải qua các phản ứng quang hóa trong bầu khí quyển thấp hơn.

Khói là không khí bị ô nhiễm trong một cộng đồng. Sương mù lưu huỳnh, còn được gọi là sương mù London, trầm trọng hơn do ẩm ướt và nồng độ cao của các hạt vật chất lơ lửng trong không khí. Sương mù quang hóa, còn được gọi là sương mù Los Angeles, không cần khói hoặc sương mù. Nó chủ yếu xảy ra ở các khu vực đô thị có nhiều ô tô.