Bạn Gọi Nhà Khoa Học Nghiên Cứu Thời Tiết là Gì?

Một nhà khoa học nghiên cứu thời tiết được gọi là nhà khí tượng học. Một nhà khí tượng học nghiên cứu bầu khí quyển, dự báo thời tiết và nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu đối với hành tinh và con người của nó.

Các nhà khí tượng học phải đối chiếu dữ liệu từ khoảng 10.000 trạm thời tiết trên khắp thế giới nhiều lần mỗi ngày, bao gồm dữ liệu từ 500 khinh khí cầu thời tiết thu thập các phép đo từ không trung. Các công nghệ thu thập dữ liệu khác bao gồm máy bay, radar và vệ tinh. Thông tin này được gửi đến các trung tâm thời tiết thế giới ở một số quốc gia, nơi máy tính phân tích dữ liệu. Các nhà khí tượng học sử dụng các phép đo và dữ liệu khác nhau này để biên soạn báo cáo thời tiết cho một khu vực cụ thể để công bố rộng rãi.