Khói công nghiệp là gì?

Khói công nghiệp là gì?

Khói bụi công nghiệp bao gồm khí thải độc hại và do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như than đá. Khí thải bốc lên trong không khí và tập hợp thành những đám bụi dày và các hạt khác.

Các chất độc hại, chẳng hạn như sulfur dioxide và các chất ô nhiễm khác, được đưa vào không khí khi nhiên liệu hóa thạch được đốt trong các nhà máy. Sự hình thành sương khói được hỗ trợ bởi nhiệt độ lạnh hoặc ẩm, giúp giữ lại các chất ô nhiễm ở độ cao thấp hơn do hàm lượng nước cao trong không khí. Khói tập trung tại khu vực bị ảnh hưởng, làm giảm tầm nhìn và chất lượng không khí. Các chất ô nhiễm từ khói bụi có thể hòa tan thành hơi nước ngưng tụ và rơi xuống bề mặt dưới dạng mưa axit, gây hại cho môi trường.