Những quốc gia nào yêu cầu kiểm tra khói?

Những quốc gia nào yêu cầu kiểm tra khói?

Để tìm hiểu những tiểu bang yêu cầu kiểm tra khói bụi, hãy truy cập DMV.org và nhấp vào một tiểu bang để tìm hiểu thêm thông tin. Đối với những người sống ở những tiểu bang yêu cầu kiểm tra khói bụi và khí thải của các phương tiện giao thông, DMV cung cấp thông tin về cách tuân thủ luật pháp. Trang web DMV cũng tiết lộ việc kiểm tra khói bụi là hàng năm hay hai năm một lần.

Theo DMV, kiểm tra khói là bắt buộc ở nhiều tiểu bang và được thực thi nghiêm ngặt. Kiểm tra độ khói có thể cho chủ sở hữu xe biết liệu chiếc xe có đang đốt nhiên liệu hiệu quả hay không, hoặc liệu chiếc xe có được yêu cầu sửa chữa để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải hợp pháp hay không. Thử nghiệm khói góp phần làm giảm ô nhiễm không khí ở các bang mà nó được thực hiện. Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và hạnh phúc của người dân. Ví dụ, California yêu cầu chủ sở hữu xe hơi phải kiểm tra khói bụi hàng năm trên xe. Sự cảnh giác của bang đã được đền đáp bằng cách loại bỏ một lượng lớn chất ô nhiễm khỏi không khí mà người dân California hít thở.

DMV lưu ý rằng các yêu cầu đối với thử nghiệm sương mù khác nhau giữa các tiểu bang. Một số loại xe có thể được miễn thử nghiệm. Chủ phương tiện nên tham khảo hướng dẫn của tiểu bang để biết khi nào nên đưa xe vào kiểm tra khói bụi.