Mặt Trăng Có Mọc Vào Cùng Một Thời Điểm Mỗi Đêm?

Sự mọc và lặn của mặt trăng diễn ra vào những thời điểm khác nhau mỗi đêm do vị trí của mặt trăng thay đổi trong quỹ đạo của nó. Ví dụ: khi trăng tròn, nó nằm đối diện trực tiếp với mặt trời, khiến nó mọc lúc hoàng hôn và lặn lúc bình minh.

Các giai đoạn thay đổi của mặt trăng là do vị trí tương đối của nó so với mặt trời và điều này ảnh hưởng đến thời điểm mặt trăng mọc và lặn. Trăng non xảy ra khi mặt trăng ở cùng phía của Trái đất với mặt trời, khiến nó lên xuống cùng với mặt trời. Mặt khác, các trăng 1/4 dành một nửa thời gian của chúng trên bầu trời đêm và một nửa vào ban ngày.