Tuyết Dính Ở Nhiệt Độ Nào?

Khi nhiệt độ mặt đất từ ​​32 độ F trở xuống, tuyết sẽ bám vào. Khi nhiệt độ khí quyển bằng hoặc dưới 32 độ F và có một lượng ẩm tối thiểu trong không khí, tuyết hình thành. Những trận tuyết rơi nặng nhất thường xảy ra khi nhiệt độ dao động khoảng 15 độ F.

Bông tuyết là sự tích tụ của các tinh thể băng được hình thành trong khí quyển. Chúng phát triển bằng cách hấp thụ các giọt nước xung quanh tạo ra các dạng vảy khác nhau. Có thể quá ấm để có tuyết rơi, nhưng không thể quá lạnh để có tuyết. Nếu nhiệt độ mặt đất từ ​​41 độ F trở lên, nguyên tắc chung là tuyết sẽ không hình thành.