Phần trăm khí trong tầng bình lưu là bao nhiêu?

Tầng bình lưu là một lớp của khí quyển bao gồm gần 19 phần trăm khí của khí quyển, là nitơ, oxy, argon và các nguyên tố vi lượng như neon và heli. Khí quyển bao gồm năm lớp , và thành phần khí của nó là 78 ​​phần trăm nitơ, 21 phần trăm oxy và 0,9 phần trăm argon.

Các lớp này, ở các độ cao khác nhau so với bề mặt Trái đất, là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, khí quyển và ngoại quyển. Nằm ở độ cao 31 dặm so với bề mặt Trái đất, tầng bình lưu chứa không khí rất khô. Nhiệt độ cao nhất ở tầng này là 5 độ F. Tầng ôzôn được tìm thấy ở tầng bình lưu và chức năng của nó là hấp thụ bức xạ tia cực tím.