Định nghĩa Năng lượng Thủy điện là gì?

Định nghĩa Năng lượng Thủy điện là gì?

Năng lượng thủy điện là sự chuyển đổi năng lượng từ nước chảy để sản xuất điện. Thủy điện là một thuật ngữ tương tự dùng để chỉ điện năng được sản xuất từ ​​quá trình này.

Năng lượng thủy điện được khai thác từ việc chuyển đổi năng lượng từ nước chảy. Cơ năng được chuyển từ một tuabin quay sang một máy phát điện, tạo ra năng lượng. Thủy điện là một thuật ngữ viết tắt có thể được sử dụng thay thế cho năng lượng thủy điện, cả cơ và điện.

Thủy điện đã được sử dụng từ thời cổ đại cho nhiều ứng dụng, bao gồm cả hoạt động của thang máy, cần cẩu, cối xay gió và hệ thống tưới tiêu trong nước. Vào đầu thế kỷ 20, thuật ngữ này bắt đầu được sử dụng cho năng lượng thủy điện.