Phổ phát xạ của Hydro là gì?

Quang phổ phát xạ của hydro chứa ánh sáng trong vùng hồng ngoại, vùng nhìn thấy và vùng cực tím. Trong vùng quang phổ khả kiến, được đặt tên là dãy Balmer, ánh sáng có màu đỏ, xanh lam-lục, lam-tím và tím .

Đặt hiệu điện thế vào một ống hiđrô kín sẽ tạo ra ánh sáng. Khi ánh sáng đi qua lăng kính, nó bị phân tách thành các màu thành phần của nó. Các màu thu được được gọi là quang phổ phát xạ. Quang phổ hoàn chỉnh được gọi là dãy quang phổ, và mỗi dãy được đặt tên cho nhà khoa học đã phát hiện ra nó. Từ bước sóng thấp nhất đến cao nhất, chuỗi là: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund và Humphreys. Các chuỗi khác có thể tồn tại và có thể được dự đoán bằng cách sử dụng một phương trình được gọi là công thức Rydberg.