Có bao nhiêu bản sao của Kinh thánh đã được bán?

Có bao nhiêu bản sao của Kinh thánh đã được bán?

Kinh thánh, được xếp hạng là cuốn sách được đọc nhiều nhất trên thế giới, đã bán được 3,9 tỷ bản. Tuy nhiên, nhiều bản khác đã được phát miễn phí, có nghĩa là số cuốn kinh thánh được lưu hành thực tế là không xác định. Ngoài ra, vì Kinh thánh được bán trên toàn thế giới nên việc tính toán các con số chính xác trở nên khó khăn.

Các bản sao đầu tiên của Kinh thánh, được gọi là Kinh thánh Guttenberg, được viết và trang trí bằng tay bằng tiếng Latinh vào năm 1455. Kể từ đó, Kinh thánh đã được dịch sang gần 500 ngôn ngữ và liên tục được dịch sang các ngôn ngữ khác. Phiên bản Kinh thánh phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là Phiên bản King James.