Một con hổ trắng tượng trưng cho điều gì?

Trong thần thoại Viễn Đông, hổ trắng tượng trưng cho cả sự cai trị của mùa thu và kim loại. Cả bốn con hổ trong thần thoại đều mang sức mạnh ma thuật, nhưng con hổ trắng cũng mang một sự hiện diện thanh thản.

Hổ trắng là một trong năm loài hổ khác nhau tượng trưng cho các lực lượng vũ trụ trên thế giới. Tất cả bốn con hổ trong thần thoại tượng trưng cho mặt trời, mùa hè và lửa; tuy nhiên, mỗi con hổ có những tính chất đặc trưng của riêng mình. Cùng với việc cai quản mùa thu và kim loại, con hổ trắng cũng canh giữ hướng chính tây. Hổ trắng nổi tiếng với sức mạnh và sự hung dữ oai vệ cùng với năng lượng thanh thản khiến nó trở thành một loài động vật mạnh mẽ.